Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Header Ads

Akidah akhlak Kelas 7Rangkuman Akidah Akhlak PAS Kelas 7

Silahkan pelajari rangkuman untuk persiapan PAS di link  https://bit.ly/AkidahPas7

IMAN

Membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan.


Rukun Iman

 1. Iman kepada Allah

 2. Iman kepada malaikat

 3. Iman kepada kitab2


 1. Iman kepada Rasul

 2. Iman kepada hari kiamat

 3. Iman kepada Qodo’ dan Qadar


Bukti adanya Allah

 • Adanya al-Qur’an

 • Terciptanya alam semesta dan isinya

 • Semua peristiwa alam


Perilaku beriman kepada Allah

 1. Mendirikan sholat 5 waktu

 2. Menunaikan zakat

 3. Menepati janji

 4. Melaksanakan puasa wajib

 5. Menolong orang yang kesulitan

 6. Menginfakan sebagian harta


Hikmah beriman kepada Allah

 • Menjadikan hati tentram dan jiwa lebih tenang

 • Membangkitkan semangat keberanian

 • Mendapat ridha dan rahmat Allah


Tauhid

 • Wahhada – yuwahhidu – tauhiidan (mengesakan)

 • meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya Makna tauhid rububiyah

Kepercayaan bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta


Perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid

 1. syirik  (menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati)


 1. nifaq  (menampakkan Islam dan kebaikannya tetapi menyembunyikan kejahatanya)


 1. kufur  (menutupi / mengingkari suatu bagian dari ajaran Islam


Dalil aqli Tauhid Rububiyah

 • adanya Allah

 • adanya al-Qur’an sebagai kitab umat Islam

 • diutusnya para nabi dan rasul sebagai pembawa ajaran Islam


Perilaku yang mencerminkan Tauhid Rubbubiyah

 1. selalu menyembah kepada Allah

 2. selalu berserah diri kepada Allah

 3. selalu bersabar dalam menghadapi masalah

 4. saling menyayangi dan mengasihis sesama manusia

 5. bekerja leras dengan penuh motivasi dan semangat mencapai cita cita


Makna asma’ul husna

Allah memiliki nama dan sifat yang baik, hal ini menunjukkan maha sempunanya Allah.


As Sami’

 • maha mendengar

 • allah selalu mendengar seluruh ucapan dari siapapun, tidak terbatas pendengaranya

Al-Bashir

 • maha melihat

 • allah maha melihat segala sesuatu meskipun lembut dan kecil, jika manusia tidak dapat menjangkau perbuatannya tetapi Allah sangat menjangkau pengelihatannya


Dalil aqli as-sami’ dan al-bashir

 • kata sama’ dalam al-Qur’an pasti merujuk pada arti mendengarkan pembicaraan dan suara-suara atau mengetahui informasi yang beredar

 • kata basher tidak selamanya merujuk pada makna melihat benda, cahaya, ataupun gambar-gambar menggunakan mata.


Hikmah meyakini asmaul husna

 • selalu mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalani kehidupan

 • dapat meneladani sifat-sifat dan perbuatan-Nya

 • menimbulkan kecintaan kepada Allah dan rasa takut dari azab-Nya


Kerja Keras

Bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi yang disertai dengan berserah diri (tawakal) kepada Allah


Mandiri

Sikap menjalani kehidupan dengan kemampuan diri sendiri


Perilaku kerja keras

 • bergaul dengan orang yang memiliki perilaku kerja keras

 • berpegang teguh pada ajaran Islam

 • mengingatkan orang lain yang lupa / salah

 • berdo’a kepada Allah agar diberi kekuatan untuk berperilaku kerja keras

Perilaku mandiri

 • berorientasi pada kualitas dan prestasi

 • focus dalam sebuah pekerjaan

 • berusaha memberikan yang terbaik

 • bertanggungjawab

 • berorientasi pada tujuan akhir dengan memperhatikan proses


Manfaat sikap kerja keras dan mandiri

 1. Menumbuhkan rasa percaya diri

 2. Bertanggungjawab

 3. Mengembangkan daya tahan mental

 4. Menjadi kreatifPosting Komentar

0 Komentar